× Following error(s) were found:
  • Error: The pfbc project requires an active session to function properly. Simply add session_start() to your script before any output has been sent to the browser.
Ukoliko nemate otvoren nalog registrujte se na našoj strani. Ukoliko imate nalog onda se PRIJAVITE kako bi ste nastavili sa kupovinom.
Pun naziv firme(iz APR Rešenja)
Skraćeni naziv firme:

Podaci firme

Šifra delatnosti
PIB
Matični broj
Naziv banke
Tekući račun

Adresa

Ulica/Broj
Poštanski broj
Grad/mesto
Unesite naziv države
Korisničko ime
Lozinka mora biti minimum 7 karaktera duga
Lozinka mora biti minimum 7 karaktera duga

Email (elektronska pošta)
Telefon

Da, slažem se.

Ostali kupci – Fizička lica

Ukoliko ste fizičko lice, odnosno želite da kupite artikle za svoju ličnu upotrebu i namenu, tada možete da posetite neku od sledećih internet prodavnica.

Ukoliko želite da kupite naše proizvode po maloprodajnim cenama posetite nas na

Internet prodavnica alata i mašina MACHTIG

Za kupovinu proizvoda na rate preko sindikalne prodaje za zaposlena lica i penzionere, posetite