Ukoliko nemate otvoren nalog registrujte se na našoj strani. Ukoliko imate nalog onda se PRIJAVITE kako bi ste nastavili sa kupovinom.
Pun naziv firme(iz APR Rešenja)
Skraćeni naziv firme:

Podaci firme

Šifra delatnosti
PIB
Matični broj
Naziv banke
Tekući račun

Adresa

Ulica/Broj
Poštanski broj
Grad/mesto
Unesite naziv države
Korisničko ime
Lozinka mora biti minimum 7 karaktera duga
Lozinka mora biti minimum 7 karaktera duga

Email (elektronska pošta)
Telefon

Da, slažem se.

Ostali kupci – Fizička lica

Ukoliko ste fizičko lice, odnosno želite da kupite artikle za svoju ličnu upotrebu i namenu, tada možete da posetite neku od sledećih internet prodavnica.

Ukoliko želite da kupite naše proizvode po maloprodajnim cenama posetite nas na

Internet prodavnica alata i mašina MACHTIG

Za kupovinu proizvoda na rate preko sindikalne prodaje za zaposlena lica i penzionere, posetite