Zom-Impex B2B Portal je isključivo namenjen za informacije o proizvodima i kupovinu proizvoda za pravna lica.
Da biste uspešno mogli da se registrujete potrebni su nam pun naziv firme(iz APR rešenja), skraćeni naziv firme,šifra delatnosti, PIB, matični broj, naziv banke, tekući račun, ulica i broj, poštanski broj, grad/mesto, država, ime i prezime kontakt osobe, telefonski broj, email adresa.
Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
U ime Zom-Impex obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje.
Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Zom-Impex odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogucili Vam jednostavnije korišcenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišcenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Zom-Impex se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Hvala na ukazanom poverenju.