Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:
Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U slucaju vrćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimicno ili u celosti, Zom-Impex je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slucaju, proizvod se preuzima nakon kontakta sa ovlašćenim servisom i šalje isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašceni servis proizvod gubi garanciju. Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašceni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.
Za uvažene reklamacije Zom-Impex u potpunosti snosi troškove transporta.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
Reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži, da podnesete na uvid original garantnog lista i racun, da date opis neispravnosti. Nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.
Zom-Impex Servis Centar 024/ 559 898

Isporuka

Zom-Impex vrši isporuku svojim vozilima ili u najčešćem slučaju kurirskim službama sa kojima ima ugovor o poslovanju. Rokovi isporuke su 2-5 radnih dana od primanja narudžbine.

Saglasnost i promene uslova
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Zom-Impex se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Hvala na ukazanom poverenju.